- Kan du tenke deg en viktig, variert og fremtidsrettet jobb - i Norge eller utlandet, på land eller til havs? Vil du for eksempel jobbe med miljøspørsmål, biologi, teknologi, eksport, markedsføring eller økonomi? Det er et hav av muligheter i sjømatnæringen. 

_MG_0792
_MG_8134
Se torsken

Hvilken kompetanse trenger fremtidens sjømatnæring?

Sjømatnæringen har tradisjonelt vært en næring hvor erfaring og realkompetanse har vært viktig for å få jobb. Fortsatt i dag er det mange aktører i næringen som i hovedsak rekrutterer på bakgrunn av erfaring, men i følge en undersøkelse gjort av SINTEF så holder dette nå på å snu. Frem mot 2020 antar de spurte bedriftene at de i større grad vil etterspørre formell kompetanse. Både fagbrev og høyere utdanning blir viktigere, dette vil igjen fø... les mer


Fremtiden ligger i havet - velg marin næring!

Søknadsfristene til videregående skole og høyere utdanning er nært forestående og mange elever er usikre på hva de skal velge. Mange foresatte er nok også usikre på hvilke råd de skal gi barna sine. «Sett Sjøbein», som er et rekrutterings og kompetansesamarbeid for marin næring, ønsker at foresatte trygt skal kunne anbefale sine barn å utdanne seg til et yrke i tilknytning til vår næring. Marin næring er for mange en ganske ukjent næring. Vist... les mer


SLUTTET DU SOM FISKER I PERIODEN 2003-2012? Stor kartleggingsundersøkelse er på gang

I disse dager vil 1104 tidligere fiskere få tilsendt en invitasjon til å delta i en kartleggingsundersøkelse som vil gi oss svar på hvorfor fiskerne sluttet i yrket sitt, hvor de blir av, og om de får brukt kompetansen de tilegnet seg om bord også i landbaserte yrker. Undersøkelsen gjennomføres av Møreforskning etter oppdrag fra det nasjonale rekrutterings- og kompetanseprosjektet «Sett Sjøbein». Sett Sjøbein har flere oppgaver, en av disse e... les mer