- Kan du tenke deg en viktig, variert og fremtidsrettet jobb - i Norge eller utlandet, på land eller til havs? Vil du for eksempel jobbe med miljøspørsmål, biologi, teknologi, eksport, markedsføring eller økonomi? Det er et hav av muligheter i sjømatnæringen. 

_MG_7381
_MG_8599
_MG_1947

God tilgang på styrmenn og skippere, men maskinistmangel!

En undersøkelse foretatt av Fiskebåt og Marint Kompetansesenter viser at fiskeflåten har en god og fremtidsrettet rekruttering av styrmenn og skippere. I maskinrommet derimot må fiskeflåten snarest ta grep for å møte kravene om sertifisert personell. Rederiene i fiskeflåten er som oftest små, i motsetning til større enheter i konkurrerende næringer, og rederiene har problemer med å tilfredsstille kravene for å gjennomføre kadettopplæring. Det... les mer


Rekord-søkning til Marine fag- 43,2 % flere søkere enn i 2014 (oppdatert sak)

Saken er oppdatert og tallene enda bedre etter at det ble oppdaget at Biomarin innovasjon ved HIÅ ikke var tatt med i marine fag, ved en feiltagelse. Sett Sjøbein har sammenlignet årets søkertall fra Samordna opptak til marine studier, maritime studier og marint relevante fag og det er gledelig  å kunne fastslå at det i 2015 er rekord-søkning til marine studier.  «Sett Sjøbein synes det er spesielt kjekt å konstatere at alle de marine fagene v... les mer


Hvilken kompetanse trenger fremtidens sjømatnæring?

Sjømatnæringen har tradisjonelt vært en næring hvor erfaring og realkompetanse har vært viktig for å få jobb. Fortsatt i dag er det mange aktører i næringen som i hovedsak rekrutterer på bakgrunn av erfaring, men i følge en undersøkelse gjort av SINTEF så holder dette nå på å snu. Frem mot 2020 antar de spurte bedriftene at de i større grad vil etterspørre formell kompetanse. Både fagbrev og høyere utdanning blir viktigere, dette vil igjen fø... les mer