- Kan du tenke deg en viktig, variert og fremtidsrettet jobb - i Norge eller utlandet, på land eller til havs? Vil du for eksempel jobbe med miljøspørsmål, biologi, teknologi, eksport, markedsføring eller økonomi? Det er et hav av muligheter i sjømatnæringen. 

_MG_7341
_MG_7381
_MG_5550

Hvilken arbeidskraft trenger egentlig sjømatnæringen? Her får du svaret!

I en blodfersk rapport har SINTEF fiskeri og havbruk, på vegne av Sett Sjøbein, sett på arbeidskraft- og kompetansebehovet i sjømatnæringen nå, og frem mot 2020. Dette er viktig informasjon for næringen, rekrutteringsaktører, myndigheter og ikke minst undervisningsinstitusjonene. Funnene, som omhandler behovet for ulike typer kompetanse i sjømatnæringen, er nemlig sett sammen med utdanningstilbud og utdanningsstruktur for de marine fagene fra ... les mer


Studietur til Frøya

Sett Sjøbein setter kurs mot Frøya Studieturer er et nytt område for Sett Sjøbein, formålet med dette er å invitere med seg utdanningsinstitusjoner, bedrifter, opplæringskontor og organisasjoner til å ta del i og se til andre. Erfaringsutveksling er viktig og ved slike studieturer lager vi i Sett Sjøbein er ferdig produkt hvor man enkelt kan koble seg på.  Vår første studietur gikk til Frøya. Frøya miljøet er i vinden og ambisjonene fo... les mer

Fullsatt Sett Sjøbein-konferanse i Bodø

For første gang tok Sett Sjøbein med seg sin årlige konferanse, som tidligere har blitt arrangert i Trondheim, på tur. - Første valget falt på Bodø, rett og slett fordi Nordland fortjente det - gjennom å ha utmerket seg med godt arbeid innen marin rekruttering og kompetanseutvikling over mange år, ble det sagt under åpningen av konferansen. Over hundre påmeldte og ny deltagerrekord, tar vi som et signal på at det var en god avgjørelse. For der... les mer