- Kan du tenke deg en viktig, variert og fremtidsrettet jobb - i Norge eller utlandet, på land eller til havs? Vil du for eksempel jobbe med miljøspørsmål, biologi, teknologi, eksport, markedsføring eller økonomi? Det er et hav av muligheter i sjømatnæringen. 

Andøya
_MG_2595
_MG_5550

Hva betyr kjønn og kompetanse for hva fiskere gjør når de går i land?

Kvinneandelen i den norske fiskeflåten er lav, og kvinnene forlater fiskeflåten etter færre år enn sine mannlige kolleger. For å vite mer om hvorfor det er slik, så ønsket det nasjonale kompetanse- og rekrutteringssamarbeidet Sett Sjøbein å dokumentere hvorfor kvinner og menn forlater fiskerinæringa, hvor de ender opp når de går i land og hvorvidt kompetansen deres blir brukt videre i sjømatnæringen på land. I tillegg ønsket Sett Sjøbein en vu... les mer


Tar DU utfordringen? Bli med på Marin student bootcamp i høst!

Vi søker de klokeste hodene blant studenter ved alle høyskoler og universiteter i Norge. Havets marine, fornybare ressurser vil være en av bærebjelkene i det norske samfunnet fremover og sjømatnæringen trenger allsidig kompetanse.  Bli med på Marin student bootcamp, lær om en av Norges største og mest spennende næringer – Sjømatnæringen! MARIN STUDENT BOOTCAMP #VEST 24.–30. OKTOBERDu blir med til Bergen og Vestlandet i en ukes tid, får besøke ... les mer


God tilgang på styrmenn og skippere, men maskinistmangel!

En undersøkelse foretatt av Fiskebåt og Marint Kompetansesenter viser at fiskeflåten har en god og fremtidsrettet rekruttering av styrmenn og skippere. I maskinrommet derimot må fiskeflåten snarest ta grep for å møte kravene om sertifisert personell. Rederiene i fiskeflåten er som oftest små, i motsetning til større enheter i konkurrerende næringer, og rederiene har problemer med å tilfredsstille kravene for å gjennomføre kadettopplæring. Det... les mer